Продукти

Call Point

Точката за повикване се прилага при изхода на аварийната врата. Има четири цвята за избор: зелен, червен, бял, жълт.

Цената е достатъчно конкурентна. YLI ELECTRONIC може да предостави версиите за нулиране и невъзстановяване.

Точката за повикване е добър избор за аварийната врата. За невъзстановимата версия има стъклена плоча. Ако искате да излезете, просто счупете стъклената чиния. След това можете да инсталирате нов. За версията с възможност за нулиране не е необходимо да сменяте нова табела, просто инсталирайте отново.

Точката за повикване е специален вид бутон за изход, но се използва на аварийната врата. Еднополюсен и двуполюсен също не са задължителни. Гарантирано е добро качество и добра цена.

<1>